Privacy statement klanten en geïnteresseerden PMU Elegance

Uw privacy staat voorop.

Verwerkingsverantwoordelijke
PMU studio Elegance gevestigd aan de Heliumstraat 250, Zoetermeer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in dit Privacy Statement. PMU Studio Elegance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken 
Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten.

PMU Studio Elegance verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:
Klanten en geïnteresseerden:
- Uit telefonisch contact
- Via contactformulieren op de website
- Offertes en contracten
- Door het uitvoeren van zorg

PMU Studio Elegance verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:
Klanten:
- Naam, adres, en woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Mobiel telefoonnummer
- E-mailadres
- BSN nummer

Geïnteresseerden:
- Naam aanvrager
- E-mailadres aanvrager
- Telefoonnummer aanvrager

PRIVACY STATEMENT
Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
- Klanten: PMU studio Elegance verwerkt persoonsgegevens van klanten en behoeve van het verlenen van zorg.
- Geïnteresseerden: PMU studio Elegance verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden om deze zo goed als mogelijk te voorzien van informatie.

In het kader van bovenvermelde doeleinden worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden tenzij dit gebaseerd is op een medewerkingsplicht in opdracht van toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op de gerechtvaardigde belangen van PMU studio Elegance of een derde.
Gerechtvaardigde belangen van PMU Elegance of een derde bestaan uit het uitvoeren van zorg.

Uw rechten
U hebt als klant of geïnteresseerde het wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.

Opdrachtgevers en geïnteresseerden:
Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
- Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren
- Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens
- Het recht op beperking van de u betreffende verwerking
- Het recht op dataportabiliteit
- Een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de
gerechtvaardigde belangen van PMU studio Elegance of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van PMU studio Elegance of een derde staan hierboven vermeld. Sommige van de hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen slechts voor zover de verordening u deze rechten toekent.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over ons Privacy Statement, neemt u dan contact op met: info@pmuelegance.nl

Privacybeleid Google

 

Winkelwagen
Stel je vraag